motto :
tak jsme si znovu pořídili psa, znovu vlčího špice,
tentokráte ale psí slečnu Abigail, tedy . .  Abby
Abby

ZZO - zkouška základní ovladatelnosti - zjednodušená verze   (zdroj:  FAUNAnet   a pejsek Fau)

 • Povelová technika je uvedena ve zkušebním řádu u každého cviku. Může se jednat jak o povel zvukový nebo posunkový. Pokud jsou povoleny oba, může psovod použít jen jeden z nich nebo oba současně. Oslovení psa jménem je vždy možné jen před vlastním zvukovým povelem.
 • Předepsanou výstroj psa tvoří hladký nestahovací řetízkový obojek (stahovací, kožené a textilní obojky jsou zakázány), vodítko a náhubek.
 • Chválení psa je možné po cca 3vt. prodlevě po skončení celého cviku 1x krátce ze základního postoje, pes nesmí měnit polohu.

1. POSLUŠNOST

 • Přivolání psa   -   pes usedá těsně (max.1krok) před psovoda nebo k jeho levé noze
  Povel:
   
  "KE MNĚ"
  "K NOZE"
  (pro usednutí před psovoda)
  +   lehký úder levou rukou na levé stehno
 • Ovladatelnost na vodítku (prověšeném, v pravé ruce)   -   provádí se na místě, za chůze i poklusu, včetně obratů
  Povel: "K NOZE" +   lehký úder levou rukou na levé stehno
 • Sedni - lehni   -   provádí se na místě, psovod i pes na vodítku v základním postoji, změny po cca 3 sekundách
  Povel:
   
  "SEDNI"
  "LEHNI"
  +   lehký úder levou rukou na levé stehno
  +   mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • Za pochodu odložení vleže   -   odkládá se za pochodu i s vodítkem, psovod se neohlíží !!! a jde ještě cca 10kroků. Po cca 5 sec. se otočí vrátí ke psu, obejde ho, zastaví se, zvedne vodítko a psa posadí.
  Povel: "LEHNI" +   mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
 • Aport volný   -   je předmětem psovoda a odhazuje se na 10 kroků. Pes sedí volně a může být držen za obojek. Pes musí donést předmět do vzdálenosti max. 2 kroky od psovoda a předsednout.
  Povel:
    ev.
   
  "APORT"
  "PŘINES"
  "PUSŤ"
  +   ukázat rukou ve směru předmětu s nakloněním trupu
   
  -   při odebrání předmětu
 • Odložení psa   -   základní postoj, uvolnění psa z vodítka, jeho položení a povelem ponechání psa na místě. Odchod cca 15-20 kroků, otočení a setrvání do 1min. Návrat pro psa viz odložení.
  Povel:
   
  "LEHNI"
  "ZŮSTAŇ"
  +   mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
  +   mírné přiložení dlaně pravé ruky před čenich psa

2. SPECIÁLNÍ CVIKY

 • Přivolání psa za ztížených podmínek   -   za chodu, jako jednoduché přivolání, ale přidány rušivé podněty (dva psovodi se psy na vodítku, dvě osoby hrající si s míčem)
  Povel:
   
  "KE MNĚ"
  "K NOZE"
  (pro usednutí před psovoda)
  +   lehký úder levou rukou na levé stehno
 • Chování psa ve skupině osob   -   příchod se psem ke dvěma osobám, rozhovor. Postupně přichází další dvě osoby a později i psovod se psem. Pes musí u nohy sedět klidně, bez agrese a bázně vůči osobám i psovi.
  Povel: "K NOZE" +   lehký úder levou rukou na levé stehno
 • Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě   -   Pozdravení se s někým podáním ruky, uvázáním psa na určeném místě mimo cvičiště, jeho odložení (v jakékoli poloze) a povelem ponechání psa na místě. Odchod do ukrytu. Rušivé podněty : těsně kolem přejde skupina osob a rovněž psovod se psem. Pes má reagovat klidně, bez agrese a bázně vůči osobám i psovi.
  Povel:
   
   
   
  "K NOZE"
  "SEDNI"
  "LEHNI"
  "ZŮSTAŇ"
  +   lehký úder levou rukou na levé stehno
  +   lehký úder levou rukou na levé stehno
  +   mávnutí levou rukou nad hlavou a trupem psa zepředu dozadu
  +   mírné přiložení dlaně pravé ruky před čenich psa

A ještě na závěr

Legenda:
 - ještě necvičeno
 - zahájený výcvik
 - snad ví o co jde
 - dobré provedení
 - 100% spolehlivě
.. já to snad ani nestačím
přečíst, natož nastudovat
a začít cvičit ...
Pozn: Plné, nezkrácené znění zkušebních řádů a metodika jednotlivých cviků viz zdroj - FAUNAnet

.
Aktualizováno 21.02.2016